Lưu trữ: Services

Từ 3 - 6 tuổi là giai đoạn vàng để trẻ tiếp thu ngôn ngữ, việc tiếp thu ngôn ngữ sớm sẽ kích thích sự phát triển của trí tuệ và sáng tạo, đặc biệt là khi thường xuyên được tiếp xúc ngôn ngữ trong một môi trường lý tưởng.

Chương trình Tiếng Anh Mầm Non thông qua các bài học trực quan sinh động, từ đó trẻ sẽ được làm giàu vốn từ thông qua các trò chơi vận động và các trò đóng vai.